Ettevõttest

  Teede Tehnokeskus on insener-tehnilisi konsultatsioone ja -uuringuid osutav ettevõte. Meie meeskonnas töötavad koos nii pikaajaliste kogemustega kui ka noored ja teadmistejanulised insenerid ja spetsialistid.

  Meie põhiväärtused tegutsemisel on:

  usaldusväärsus – oleme tegutsemisel järjepidevad ning meie sõnad ja teod on omavahel kooskõlas
  asjatundlikkus – pakume professionaalseid kliendi vajadustele vastavaid lahendusi
  uuendusmeelsus – arendame ennast ja loome uusi lahendusi
  täpsus – oleme oma tegemistes korrektsed ja enesekriitilised
  konkreetsus – muudame keerulised probleemid lihtsaks ja arusaadavaks

  Koos teeme jõupingutusi, et saada Eesti edukaimaks ja kõige kiiremini arenevaks teedevaldkonna konsultatsiooniettevõtteks, kellel on juhtiv roll riigi teede taristu teenuse arendamises, tihedad koostöösuhted välispartneritega ja osalus rahvusvahelistes projektides.