Ajalugu

    Teede Tehnokeskus on riigile kuuluv äriühing. Teede Tehnokeskuse tegevus iseseisva teedele spetsialiseerunud uurimisasutusena algas 1. aprillil 1964, mil tolleaegse Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi Projekteerimise-Uurimise Kontorist eraldusid laboratoorium, tehnilise informatsiooni grupp ja teaduslik sektor ning moodustasid iseseisva üksuse – Teedeehituse Kesklaboratooriumi. Järgnevate aastate jooksul on toimunud mitmeid ühinemisi ja tegevusvaldkondade lisandumisi.

    Ajaloolise arengu käigus ühinesid projekteerijad Eesti Maanteeprojekti nime alla ning teedelaborist sai Maanteeameti Tehnokeskus. 1. veebruaril 1994 liideti Eesti Maanteeprojekt taas Maanteeameti Tehnokeskusega. Maanteeameti Tehnokeskuse reorganiseerimise käigus moodustati Vabariigi Valitsuse korralduse alusel teede- ja sideministri 7. augusti 2000. aasta asutamisotsusega AS Teede Tehnokeskus.

    1. augustil 2003 liideti Teede Tehnokeskusega keskus EhitusTEST, millega laienes oluliselt laboratooriumi katsetusvaldkond.