Erapooletuse deklaratsioon

    AS Teede Tehnokeskus  tegevuste usaldusväärsuse tagamiseks on esmatähtis, et kogu ettevõtte  tegevus on erapooletu ja põhineb alati objektiivsusel, et  kompromissitult ohjatakse  olukordi, kus võib esineda huvide konflikte.  Teenuste teostamise protsessis sõltumatuse pideva järjekindla kontrolliga saame kindlustada ettevõtte teeenuste võimalikult kõrge usaldusväärsuse.

    AS Teede Tehnokeskus tagab,  et kõigis oma tegevuste üksikasjades ei esine huvide konflikte. Kinnitame, et AS Teede Tehnokeskus teostab kõiki oma teenuseid objektiivselt ja erapooletult.

    AS Teede Tehnokeskus erapooletust hindab  välisaudiitor ja ettevõtte Nõukogu.