Laboratoorsed katsetused

Teede Tehnokeskuse laboratoorium on Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L036. Laboratooriumil on EN ISO/IEC 17025 nõuetele vastav akrediteeritud kvaliteedisüsteem.

Laboratoorium tegeleb järgmiste ehitusmaterjalide ja -toodete katsetamistega:

  • asfaltsegud ja -katted
  • bituumenid ja sideained
  • täitematerjalid
  • betoonid (sealhulgas kerg- ja poorbetoonid)
  • müüritise materjalid ja müüritis
  • suuremõõtmelised ehitustooted (sealhulgas raudbetoon- ja betoontooted) ning konstruktsioonid

Teeme vajadusel katsetusi välitingimustes, kasutame sealjuures katseobjekte mittepurustavaid meetodeid, võtame proove tootmisprotsessist, ehitusplatsilt, valmis ehitistest sh teekattest. Vastavalt kliendi soovidele ja laboratooriumi tehnilistele võimalustele pakume väga erinevaid toodete füüsikalis-mehaanilisi katsetusi, sh mittestandardseid.

Uurimis- ja katsemeetodite valikul lähtume kliendi vajadustest, teostame katsed kvaliteetselt ja operatiivselt ning teeme tihedat koostööd kliendiga.

Laboratooriumi käsutuses on 2200 m2 aja- ja nõuetekohaste seadmetega varustatud laboripinda. Iga-aastaselt investeeritakse seadmepargi uuendamisse. Laboriseadmed pärinevad erinevatelt tootjatelt, nagu näiteks Infratest, Controls, Form+Test, ELE, Petrotest, Matest.

Laboratoorium teostab regulaarselt võrdluskatseid ning on edukalt osalenud ka rahvusvahelistel võrdluskatsetel.

Kliendilt saadud informatsiooni on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele kolmandale osapoolele, v.a seadusest tulenevatel juhtudel ja SA-le Eesti Akrediteerimiskeskus.

Laboratoorium tegutseb Tallinnas (Väike-Männiku 26) ja Viljandis (Riia mnt 1, Sakala Teed OÜ territooriumil)

Osakond

Kuu

Tööpäev

Avatud

Tallinn

1. nov – 30. aprill

E – N

R

8:15-16:45

8:15-15:45

1. mai – 31. oktoober

E – R

8:15-18:45

Viljandi

(lõuna 12:30-13:00)

1. aprill – 30. november

E – N

R

8:15-16:45

8:15-15:45

1. detsember – 31. märts

E – K

N, R

8:15-16:45

SULETUD

 

Lisateave

Henri Prank

Labori juhataja

Tel: +(372) 6 791 342

Mob: +(372) 5802 3552

Võta ühendust

Lisateave

Henri Prank

Labori juhataja

Tel: +(372) 6 791 342

Mob: +(372) 5802 3552

Email: henri.prank@teed.ee