Betoonid (sh kerg- ja poorbetoonid)

  Töö nimetus

Meetod

Akredi-teering

1.

Betoonisegu katsetamine

1.1

Proovide võtmine

EVS-EN 12350-1

 

1.2

Vajumiskatse

EVS-EN 12350-2

 

1.3

Tiheduse määramine

EVS-EN 12350-6

 

1.4

Õhusisalduse määramine rõhumeetodil

EVS-EN 12350-7

 

2.

Kivistunud betooni katsetamine

2.1

Tugevuskatsekehade valmistamine ja hoidmine

EVS-EN 12390-2

 

2.2

Katsekehade survetugevus

EVS-EN 12390-3

EAK

2.3

Katsekehade paindetõmbetugevus

EVS-EN 12390-5

 

2.4

Katsekehade lõhestustõmbetugevus

EVS-EN 12390-6

 

2.5

Kivistunud betooni tihedus

EVS-EN 12390-7

EAK

2.6

Surve all oleva vee sissetungimissügavus

EVS-EN 12390-8

EAK

2.7

Betooni survetugevus

GOST 10180-90

EAK

2.8

Normaalbetooni külmakindlus

EVS 814

EAK

2.9

Betooni külmakindlus (sulatamine vees)

GOST 10060.1-95

 

2.10

Betooni külmakindlus (sulatamine soolvees)

GOST 10060.2-95

 

2.11

Poorbetooni külmakindlus

GOST 25485-89

EAK

3.

Konstruktsioonibetooni katsetamine

3.1

Puursüdamikebetooni survetugevus ja tihedus

EVS-EN 12504-1

 

3.2

Survetugevus mittepurustaval meetodil. Põrkearv (Schmidti löökvasaraga)

EVS-EN 12504-2

 

Katusekivid

  Töö nimetus

Meetod

Akredi-teering

1.

Tükk-kattena paigaldatavad savikatusekivid

1.1

Geomeetriliste näitajate määramine

EVS-EN 1024

 

1.2

Paindetugevuskatsekatse

EVS-EN 538

 

1.3

Veepidavuskatse

EVS-EN 539-1

 

2.

Betoonist rea- ja erikivid

2.1

mõõtmed

EVS-EN 491

 

paindetugevus

 

külmakindlus

 

Betoonist tänavakivid

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Betoonist sillutisekivid
1.1

mõõtmed

EVS-EN 1338  

lõhetustõmbetugevus

 

veeimavus

 

külmakindlus

 
2. Betoonist sillutiseplaadid
2.1

mõõtmed

EVS-EN 1339  

paindetugevus

 

veeimavus

 

külmakindlus

 
3. Betoonist äärekivid
3.1

mõõtmed

EVS-EN 1340  

paindetugevus

 

veeimavus

 

külmakindlus