Bituumensideained

 

Töö nimetus

Meetod

Akredi-teering
1. Teebituumenid
1.1 Penetratsiooni määramine EVS-EN 1426 EAK
1.2 Pehmenemistäpi määramine EVS-EN 1427 EAK
1.3 Kinemaatiline viskoossus EVS-EN 12595 EAK
1.4 Dünaamiline viskoossus EVS-EN 12596 EAK
1.5 Murdumistäpi määramine – Fraass EVS-EN 12593 EAK
1.6 Leektäpi määramine Clevelandi lahtises tiiglis EVS-EN ISO 2592 EAK
1.7 Lahustuvuse määramine tolueenis EVS-EN 12592  
1.8 Kuumutuskadu RTFOT meetodil EVS-EN 12607-1 EAK

– penetratsioon peale RTFOT katset

EVS-EN 1426 EAK

– pehmenemistäpp peale RTFOT katset

EVS-EN 1427 EAK
2. Polümeermodifitseeritud bituumenid
2.1 Penetratsiooni määramine EVS-EN 1426 EAK
2.2 Pehmenemistäpi määramine EVS-EN 1427 EAK
2.3 Leektäpi määramine Clevelandi lahtises tiiglis EVS-EN 2592 EAK
2.4 Duktiilsuse tõmbejõu teim EVS-EN 13589  
2.5 Elastse taastuvuse määramine EVS-EN 13398  
2.6 Säilituskindluse katse EVS-EN 13399  
2.7 Kuumutuskadu RTFOT meetodil EVS-EN 12607-1 EAK

– pehmenemistäpp peale RTFOT katset

EVS-EN 1427

EAK

3. Bituumenemulsioonid
3.1 Destillatsioonijääk ja õli destillaat  EVS-EN 1431  
3.2 Lagunemisindeksi määramine  EVS-EN 13075-1 EAK
3.3 Tingviskoossus EVS-EN 12846-1

EAK

– 2 mm ava

– 4 mm ava

3.4 Söelajääk  EVS-EN 1429  

– 0,5 mm avaga sõelal

– 0,5 mm avaga sõelal 7 päevasel hoiustamisel

3.5 Emulsioonist aurustamise teel eraldatud bituumeni: EVS-EN 13074-1  

– penetratsioon 25 °C juures

EVS-EN 1426 EAK

– pehmenemistäpp

EVS-EN 1427 EAK
3.6 Emulsioonist aurustamise teel eraldatud bituumeni stabiliseerimine: EVS-EN 13074-2  

– penetratsioon 25 °C juures

EVS-EN 1426 EAK

– pehmenemistäpp

EVS-EN 1427 EAK
3.7 Emulsiooni nakke määramine vette uputamise teel EVS-EN 13614  

– Vahetu adhesiooni määramine

 

– Vee mõju adhesioonile

 
4. Põlevkivibituumenid
4.1 Tingviskoossus EVS 901-2 LISA G EAK

– 5 mm ava

– 10 mm ava

4.2 Lahustuvuse määramine tolueenis EVS-EN 12592  
4.3 Vees lahustuvate ühendite sisalduse määramine EVS 901-2 Lisa I  
4.4 Veesisalduse määramine EVS-EN ISO 9029  
4.5 Leektäpp lahtises tiiglis EVS 901-2 Lisa J  
4.6 Massikadu kuumutuskatsel EVS 901-2 Lisa H  
5. Muud katsed
5.1 Bituumeni tiheduse määramine EVS-EN ISO 3838  
5.2 Sideaine ja lahusti segust lahusti eemaldamine rotatsioonaurustiga EVS-EN 12697-3  EAK
5.3 Metüleenkloriidi puhastamine    
5.4 Nakke määramine bituumeni ja kivimaterjali vahel    

 – rullpudeliga (24, 72 tundi)

EVS-EN 12697-11 EAK

– löögi meetodiga – Vialit-plaadi meetod

EVS-EN 12272-3  

 

Pildid

Lisateave

Triin Hallik

Spetsialist

Mob: +(372) 53492853

Võta ühendust

Lisateave

Triin Hallik

Spetsialist

Mob: +(372) 53492853

Email: triin.hallik@teed.ee