Liiklusmärgid

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Liiklusmärkide konstruktsiooni toimivuse arvutuslik tõestamine

EVS-EN 12899-1
p. 5.4.3