Müüritise materjalid ja müüritis

  Töö nimetus

Meetod

Akredi-teering

1.

Müürikivide katsemeetodid

1.1

Survetugevuse määramine

EVS-EN 772-1

EAK

1.2

Müürikivide tühikute protsentuaalse pinna määramine

EVS-EN 772-2

EAK

1.3

Savitelliste tühikute netomahu ja protsendi määramine vees kaalumisega

EVS-EN 772-3

EAK

1.4

Betoonmüürikivide painde-tõmbetugevuse määramine

EVS-EN 772-6

 

1.5

Silikaattelliste ja autoklaavitud poorbetoonplokkide niiskusesisalduse määramine

EVS-EN 772-10

 

1.6

Betoonist, autoklaavitud poorbetoonist ja tehis- ning looduskivist müürikivide kapillaarse veeimavuse ning savitelliste veeimavuse algkiiruse määramine

EVS-EN 772-11

EAK

1.7

Müürikivide (välja arvatud looduslikud kivid) neto- ja brutokuivtiheduse määramine

EVS-EN 772-13

EAK

1.8

Betoonist ja tehiskivist müürikivide niiskusepõhiste mahumuutuste määramine

EVS-EN 772-14

 

1.9

Mõõtmete määramine

EVS-EN 772-16

EAK

1.10

Silikaattelliste külmakindluse määramine

EVS-EN 772-18

EAK

1.11

Müürikivide pindade tasasuse määramine

EVS-EN 772-20

 

1.12

Savi- ja silikaattelliste veeimavuse määramine

EVS-EN 772-21

 

2.

Müüritise katsemeetodid

2.1

Survetugevuse määramine

EVS-EN 1052-1

 

3.

Seinamaterjalid

3.1

Surve ja paindetugevuse määramine

GOST 8462

 

4.

Muud katsed

4.1

Autoklaavse mullbetooni paindetugevuse määramine

EVS-EN 1351

 

4.2

Autoklaavse mullbetooni mahukahanemise määramine

EVS-EN 680

 

Müürimördid

  Töö nimetus

Meetod

Akredi-teering

1.

Konsistentsi määramine

 EVS-EN 1015-3

 

2.

Õhusisalduse määramine

EVS-EN 1015-7

 

3.

Painde- ja survetugevuse määramine

EVS-EN 1015-11

 

4.

Veeimavuse määramine

EVS-EN 1015-18

 

 

Pildid

Lisateave

Marko Jaaksaar

Spetsialist

Mob: +(372) 5515823

Võta ühendust

Lisateave

Marko Jaaksaar

Spetsialist

Mob: +(372) 5515823

Email: marko.jaaksaar@teed.ee