Suuremõõtmelised ehitustooted (sh raudbetoon- ja betoontooted) ja ehituskonstruktsioonid

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Sillused
1.1

Silluste kandevõime, paindetugevus ja läbipainde määramine

EVS-EN 846-9

EAK

1.2

Silluste mõõtmete, massi ja tolerantside määramine

EVS-EN 846-11

 
1.3

Kergsilluste paindetugevuse määramine

EVS-EN 1356

 
2. Ehituskonstruktsioonid
2.1

Betoontoodete paindekatse

GOST 8829-94

 
2.2

Õõnespaneelide põikjõukatse

EVS-EN 1168

 
2.3

Väikeplokkmüüritise paindetõmbetugevus

EVS-EN 1052-2

 

Lisaks erinevad katsetused vastavalt tellija soovidele ja labori seadmete tehnilistele võimalustele.

Suuremõõtmeliste toodete, sealhulgas ehitustoodete nagu betoon- ja raudbetoon-tooted ning konstruktsioonide katsetamiseks on laboratooriumil kogemus ja järgmised tehnilised võimalused:

  • Jõupõranda koormusseade PZA

Jõupõranda koormusseadmestik koosneb pumbajaamadest ja hüdrosilindritest maksimaalse jõuga 10, 50, 100, 200, 400, 600 ja 1000 kN. Koormusseadmestik võimaldab katsetada tooteid, konstruktsioone jne tellija poolt antud koormusskeemi kohaselt erinevates suundades rakendatud staatiliste jõududega. Seadmel on võimalik katsetada paindeelemente pikkusega kuni 12 m ja laiusega kuni 3,5 m.

  • Katsemasin „Survepress IPS 500“

Suurte toodete (või ka näiteks müüritise fragmentide) katsetamiseks survele või paindele maksimaalse jõuga 5000 kN. Katsetada võib kuni korrusekõrgusi elemente või konstruktsioonifragmente.

  • Universaalne katsemasin „ZDML-400“

Suurte toodete katsetamiseks nii tõmbe- kui survejõule maksimaalse jõuga kuni 4000 kN. Katsetada on võimalik kuni 9 m pikkuseid tooteid või elemente. Rakendust on katsemasin leidnud jämedate (üle 40 mm ) sarrusvaraste ja kettide tõmbe­tugevuse määramisel, keevisliidete tugevuse hindamisel. Katsetatud on nii puit- kui ka betoonpostide kandevõimet.

Lisateave

Marko Jaaksaar

Spetsialist

Mob: +(372) 5515823

Võta ühendust

Lisateave

Marko Jaaksaar

Spetsialist

Mob: +(372) 5515823

Email: marko.jaaksaar@teed.ee