Täitematerjalid

 

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering

1.

Täitematerjalide geomeetriliste omaduste määramine

1.1

Terastikulise koostise määramine. EVS-EN 933-1,
EVS-EN ISO 17892-4
EAK

1.2

Tera kuju määramine. Plaatsustegur EVS-EN 933-3 EAK

1.3

Tera kuju määramine. Kujutegur EVS-EN 933-4  

1.4

Purustatud pindadega terade protsentuaalse sisalduse määramine EVS-EN 933-5 EAK
1.5 Peenosiste hindamine. Metüleensinise katse EVS-EN 933-9 EAK
2. Täitematerjalide üldiste omaduste määramine
2.1 Lihtsustatud petrograafiline analüüs EVS-EN 932-3  
2.2 Pinnase identifitseerimine ja liigitamine EVS-EN ISO 14688-1
EVS-EN ISO 14688-2
 
3. Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste määramine
3.1 Täitematerjalide purunemiskindlus Los Angelese trumlis EVS-EN 1097-2 EAK

– LA (põhifraktsioon 10/14 mm)

– LA (alternatiiv fraktsioonid 4/6,3; 4/8; 6,3/10; 8/11,2; 11,2/16; 16/31,5)

– LARB (raudteeballast fr 31,5/50 mm)

3.2 Puistetiheduse ja/või tühiklikkuse määramine EVS-EN 1097-3  
3.3 Veesisalduse määramine EVS-EN 1097-5
EVS-EN ISO 17892-1
EAK
3.4 Terade tiheduse ja veeimavuse määramine EVS-EN 1097-6 EAK
3.5 Kulumiskindluse määramine abrasiivsele hõõrdekulumisele naastrehvide toimel. Põhjamaade katse – Nordic (fr 8/11 ja 11/16 mm) EVS-EN 1097-9 EAK
3.6 Kulumiskindluse määramine (mikro-Deval) EVS-EN 1097-1 EAK
3.7 Pinnaste terade tiheduse määramine EVS-EN ISO 17892-3 EAK
4. Täitematerjalide soojuslike omaduste ja ilmastikukindluse määramine
4.1 Täitematerjali külmakindluse määramine    

– destilleeritud vees

EVS-EN 1367-1 EAK

– Magneesiumsulfaadi katse

EVS-EN 1367-2  

– 1% NaCl lahuses

EVS-EN 1367-6 EAK
5. Sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude määramine
5.1 Proctor katse – Maksimaalne kuiv mahumass ja optimaalne veesisaldus (max D = 63 mm) EVS-EN 13286-2 EAK

– standard Proctor seadmega

EAK

– modifitseeritud Proctor seadmega

EAK
5.2 Kalifornia kandevõimeteguri määramine (CBR katse) EVS-EN 13286-47  
5.3 Proctor seadmega proovikehade valmistamine EVS-EN 13286-50  
6.

Pinnaste veeläbilaskvuse omadused

6.1 Filtratsioonimoodul EVS 901-20 EAK
6.2 Liivpinnaste filtratsioonimoodul GOST 25584-90
(Lisa 5)
 
7. Muud katsed
7.1 Pinnaste granulomeetrilise (tera-) koostise määramine GOST 12536-2014 EAK
7.2 Liiva tolmu- ja saviosakeste sisalduse, terastikulise koostise ja peensusmooduli määramine GOST 8735-88  
7.3 Plastsus ja voolavuspiiri määramine GOST 5180-2015  
7.4 Veesisalduse määramine  
7.5 Pinnaste liigitamine GOST 25100-2011 EAK
7.6 Kruusa ja killustiku katsetamine: GOST 8269.0-97  

– Savi-ja tolmuosakeste sisaldus

 

– Terakoostis

 

– Plaatjate ja nõeljate terade sisaldus

 

– Nõrkade terade sisaldus

 

– Veeimavus

 

– Puistetihedus ja tühiklikkus

 

– Mahumass

 

– Purunevus silindris

 

– Kulumiskindlus riiultrumlis

 

– Löögikindlus

 

– Külmakindlus

 
7.7 Huumuse määramine kolorimeetriliselt EVS-EN 1744-1  
7.8 Orgaanilise aine sisaldus põletuskao meetodil EVS 1997-2  
7.9 Savisisalduse määramine areomeetriga ISO 11277  
7.10 Atterbergi piirid (Plastsus- ja voolavuspiir) EVS-EN ISO
17892-12
EAK
7.11 Proovi purustamine labori lõugpurustis    
7.12 Proovivõtt kliendi juures

EVS-EN 932-1
p. 8.5, 8.8 ja 9.1 kuni 9.5

EAK
7.13 Sonnenbrand-i katse

EVS-EN 1367-3

 

Filler

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Terakoostise määramine õhujoas EVS-EN  933-10 EAK
2. Veesisalduse määramine EVS-EN 1097-5 EAK
3. Poorsuse määramine EVS-EN 1097-4  
4. Osakeste tiheduse määramine EVS-EN 1097-7  
5. Metüleensinise arvu määramine EVS-EN 933-9 EAK
6. Eripinna määramine Blaine katsel EVS-EN 196-6  
7. Näiva puistetiheduse määramine petrooleumis EVS-EN 1097-3  

Teesool

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Terakoostise määramine EVS-EN 933-1 EAK
2. Veesisalduse määramine EVS-EN 1097-5 EAK
3. Vees lahustamatu jäägi määramine EVS-EN 1744-1  
4. Kloriidisisaldus (ü.a.NaCl-le) GOST 13685-84  

Täitematerjalist aluste katsetamine

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Tihendusteguri määramine dünaamilise penetromeetriga    
2. Kandevõime määramine LOADMAN seadmega    
3.

Kandevõime määramine plaatkoormuskatsega

VAATA SIIA!

DIN 18134 või
EVS 934:2016
 
4.

Pinnase tiheduse määramine liivakoonuse meetodiga

   
5.

Pinnase tiheduse määramine lõikerõnga meetodiga

   

 

Lisateave

Regina Efremova

Peaspetsialist

Tel: +(372) 679 1323

Mob: +(372) 5342 0221

Mikk Teelahk

Spetsialist

Mob: +(372) 53494158

Võta ühendust

Lisateave

Regina Efremova

Peaspetsialist

Tel: +(372) 679 1323

Mob: +(372) 5342 0221

Email: regina.efremova@teed.ee


Mikk Teelahk

Spetsialist

Mob: +(372) 53494158

Email: mikk.teelahk@teed.ee