Täitematerjalid

Täitematerjal

Töö nimetus

Meetod

Akredi-teering

1.

Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine

1.1

Terastikulise koostise määramine.

EVS-EN 933-1

EAK

1.2

Tera kuju määramine. Plaatsustegur

EVS-EN 933-3

EAK

1.3

Tera kuju määramine. Kujutegur

EVS-EN 933-4

1.4

Purustatud pindadega terade protsentuaalse sisalduse määramine

EVS-EN 933-5

EAK

1.5

Peenosiste hindamine. Metüleensinise katse

EVS-EN 933-9

– MB

EVS-EN 933-9

– MBf

EVS-EN 933-9

Lisa A

 EAK

2.

Täitematerjalide üldiste omaduste katsetamine

2.1

Petrograafiline analüüs

EVS-EN 932-3

3.

Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine

3.1

Täitematerjalide purunemiskindlus Los Angelese trumlis

EVS-EN 1097-2

EAK

– LA (põhifraktsioon 10/14 mm)

– LA (alternatiiv fraktsioonid 4/6,3; 4/8; 6,3/10; 8/11,2; 11,2/16; 16/31,5)

– LARB (raudteeballast fr 31,5/50 mm)

3.2

Puistetiheduse ja/või tühiklikkuse määramine

EVS-EN 1097-3

3.3

Veesisalduse määramine

EVS-EN 1097-5

EAK

3.4

Terade tiheduse ja veeimavuse määramine

EVS-EN 1097-6

EAK

3.5

Kulumiskindluse määramine abrasiivsele hõõrdekulumisele naastrehvide toimel. Põhjamaade katse – Nordic (fr 8/11 ja 11/16 mm)

EVS-EN 1097-9

EAK

4.

Täitematerjalide soojuslike omaduste ja ilmastikukindluse katsetamine

4.1

Täitematerjali külmakindluse määramine

– destilleeritud vees

EVS-EN 1367-1

EAK

– Magneesiumsulfaadi katse

EVS-EN 1367-2

– 1% NaCl lahuses

EVS-EN 1367-6

EAK

5.

Sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude katsetamine

5.1

Proctor katse – Maksimaalne kuiv mahumass ja optimaalne veesisaldus (max D = 63 mm)

EVS-EN 13286-2

EAK

– standard Proctor seadmega

EAK

– modifitseeritud Proctor seadmega

5.2

Kalifornia kandevõimeteguri määramine (CBR katse)

EVS-EN 13286-47

5.3

Proctor seadmega proovikehade valmistamine

EVS-EN 13286-50

6.

Pinnaste veeläbilaskvuse omadused

6.1

Filtratsioonimoodul

EVS 901-20

EAK

6.2

Liivpinnaste filtratsioonimoodul

GOST 25584-90 (Lisa 5)

EAK

7.

Muud katsed

7.1

Pinnaste granulomeetrilise (tera-) koostise määramine

GOST 12536-79

EAK

7.2

Liiva tolmu- ja saviosakeste sisalduse, terastikulise koostise ja peensusmooduli määramine

GOST 8735-88

7.3

Plastsus ja voolavuspiiri määramine

GOST 5180-84

7.4

Veesisalduse määramine

7.5

Pinnaste liigitamine

GOST 25100-95

EAK

7.6

Kruusa ja killustiku katsetamine:

GOST 8269.0-97

– Savi-ja tolmuosakeste sisaldus

– Terakoostis

– Plaatjate ja nõeljate terade sisaldus

– Nõrkade terade sisaldus

– Veeimavus

– Puistetihedus ja tühiklikkus

– Mahumass

– Purunevus silindris

– Kulumiskindlus riiultrumlis

– Löögikindlus

– Külmakindlus

7.7

Huumuse määramine kolorimeetriliselt

EVS-EN 1744-1

7.8

Orgaanilise aine sisaldus põletuskao meetodil

EVS 1997-2

7.9

Savisisalduse määramine areomeetriga

ISO 11277

7.10

Atterbergi piirid (Plastsus- ja voolavuspiir)

ISO/TS 17892-12

7.11

Proovi purustamine labori lõugpurustis

Filler

Töö nimetus

Meetod

Akredi-teering

1.

Terakoostise määramine õhujoas

EVS-EN  933-10

EAK

2.

Veesisalduse määramine

EVS-EN 1097-5

EAK

3.

Poorsuse määramine

EVS-EN 1097-4

4.

Osakeste tiheduse määramine

EVS-EN 1097-7

5.

Metüleensinise arvu määramine

EVS-EN 933-9

EAK

6.

Eripinna määramine Blaine katsel

EVS-EN 196-6

7.

Näiva puistetiheduse määramine petrooleumis

EVS-EN 1097-3

Teesool

Töö nimetus

Meetod

Akredi-teering

1.

Terakoostise määramine

EVS-EN 933-1

EAK

2.

Veesisalduse määramine

EVS-EN 1097-5

EAK

3.

Vees lahustamatu jäägi määramine

EVS-EN 1744-1

4.

Kloriidisisaldus (ü.a.NaCl-le)

GOST 13685-84

Täitematerjalist aluste katsetamine

Töö nimetus

Meetod

Akredi-teering

1.

Tihendusteguri määramine dünaamilise penetromeetriga

2.

Kandevõime määramine LOADMAN seadmega

3.

Kandevõime määramine plaatkoormuskatsega

VAATA SIIA!

DIN 18134 või
EVS 934:2016

 

Lisateave

Regina Efremova

Peaspetsialist

Tel: +(372) 679 1323

Mob: +(372) 5342 0221

Võta ühendust

Lisateave

Regina Efremova

Peaspetsialist

Tel: +(372) 679 1323

Mob: +(372) 5342 0221

Email: regina.efremova@teed.ee