Kattekihi paksus (maaradar või PID)

Teostame asfaltkatete kihipaksuse mõõtmist maaradariga.