Anomaaliad

Katkematu profiilina mõõtmine teeb maaradari eelkõige võimasaks tööriistaks kas sarnaste omadustega kihtide paksuste või nö „anomaaliate“ otsimisel. „Anomaaliate“ ostimisest on kasu, kui otsitakse muust pinnasest eristuvaid objekte – muinsuskaitselisi objekte, maa-aluseid reservuaare, karstist või muudest põhjustest tingitud tingitud tühimikke vm eristuvaid vorme või lekkeid.