Defektide inventeerimine

Regulaarne teekatte defektide inventeerimine loob aluse süstemaatilisele teedevõrgu seisukorra hindamisele. Inventeerimise käigus kogutud andmed võimaldavad täpsustada, kus ja millist remonditöö liiki on otstarbekas teekatendile rakendada. Defektide inventeerimist teostatakse visuaalselt kindlate kokkulepitud reeglite alusel.