Haardetegur

Teekatte haardelised omadused on liiklusohutuse seisukohast väga oluline näitaja. Alates 2014 aastast kasutame haardeteguri mõõtmiseks seadet ViaFriction.