Põikprofiil

Teostame teekatte põikprofiili mõõtmist laserskännerseadmega ViaPPS (Pavement Profile Scanner).