Omanikujärelevalve

Ehitustööde järelevalve teenust pakume järgmistes valdkondades:

  • teehoiutööde omanikujärelevalve;
  • raudteerajatiste ehitamise omanikujärelevalve;
  • tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamise omanikujärelevalve.

Oleme olnud järelevalve valdkonnas tegevad juba 1995 aastast. 2001.a alustati koostöös Soome ja Eesti partneritega järelevalve teenuse osutamist Maailmapanga laenuvahenditest ja Euroopa Liidu ISPA abiprogrammist finantseeritavatel objektidel. Viimastel aastatel oleme lisaks teehoiutööde omanikujärelevalvele omandanud märkimisväärseid kogemusi raudteerajatiste ning tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamise omanikujärelevalve alal.

Ehitustööde omanikujärelevalve peamised ülesanded on:

  • kontrollida ehitus- ja remonditööde vastavust projektile või tööde kirjeldusele;
  • võtta vastu töid konstruktsioonide või rajatise osade kohta, mis kaetakse järgmistel ehitus- või remondietappidel muu konstruktsiooniosa või materjaliga ning millega seoses kaob hilisem võimalus nende vahetuks ülevaatamiseks;
  • kontrollida ehitus- ja remonditööde ohutust keskkonnale ja inimestele;
  • kontrollida ehitus- ja remonditööde kvaliteedinõuetest kinnipidamist.

Pildid

Lisateave

Timo Tsefels

Osakonna juhataja

Tel: +(372) 679 1325

Mob: +(372) 513 2469

Võta ühendust

Lisateave

Timo Tsefels

Osakonna juhataja

Tel: +(372) 679 1325

Mob: +(372) 513 2469

Email: timo.tsefels@teed.ee