Teekatte remondi ja korrashoiu planeerimine

Lisateave

Marek Truu

Osakonnajuhataja

Tel: +(372) 679 1360

Mob: +(372) 506 8809

Võta ühendust

Lisateave

Marek Truu

Osakonnajuhataja

Tel: +(372) 679 1360

Mob: +(372) 506 8809

Email: marek.truu@teed.ee