Püsiloenduspunktid

Pikaajalise liiklusloenduse läbiviimiseks kasutatakse automaatseid püsiloenduspunkte. Püsiloenduspunktid võimaldavad registreerida:

  • sõidukite hulka;
  • liiki;
  • liikumiskiirust;
  • pikivahet.

Andmeid on võimalik saada nii iga sõiduki kohta eraldi, kui ka summeeritult kindlate ajavahemikkude kaupa.

Püsiloenduspunkt on statsionaarne teeinfrastruktuuri ehitis, mis paikneb vahetult tee muldkeha läheduses. Andmed liikluse kohta saadakse liiklusesse sekkumata, kasutades teekattesse paigaldatud andureid. Püsiloenduspunktides registreeritakse sõidukite hulk ja liik, liikumiskiirus, pikivahe ja liikumissuund ning edastatakse saadud andmed läbi GPRS-i serveritesse.

Liiklusloenduse andmed on suuremate maanteede läbisõidumahu ja liikluskoormuse arvutamise ning täiendavate liiklusuuringute aluseks. Andmed on vajalikud teede projekteerimisel, ehitus-, remondi- ja korrashoiutööde planeerimisel ja mitmesuguste teedealaste normatiivdokumentide rakendamisel. Liiklusloenduse reaalaja andmed on alusinfoks reisiplaneerimisel.

Liiklusloendusandmete saamiseks pakume:

  • liiklusloenduspunktide ehitust;
  • meie poolt ehitatud loenduspunktide integreerimist Maanteeameti ühtsesse liiklusloendussüsteemi;
  • meie poolt ehitatud loenduspunktide süstemaatilist hooldust. 

Pildid

Lisateave

Stanislav Metlitski

Osakonna juhataja

Tel: +(372) 679 1318

Mob: +(372) 511 9193

Võta ühendust

Lisateave

Stanislav Metlitski

Osakonna juhataja

Tel: +(372) 679 1318

Mob: +(372) 511 9193

Email: stanislav.metlitski@teed.ee