Omanikujärelevalve

Põhimaantee 3 Jõhvi-Tartu-Valga lõigu km 50,32-61,32 taastusremont

Töö tellija: Maanteeamet

Tugimaantee 88 Rakvere -Rannapungerja km 33,07-36,3 rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Töö tellija: Maanteeamet

Põhimaantee nr 1 Tallinn-Narva km 37 müraseina projekti ekspertiisi ja ehitamise omanikujärelevalve teostamine

Riigitee nr 62 Kanepi-Leevaku km 25,5-33,6 rekonstrueerimise ja riigitee nr 87 Põlva ringtee km 0,955-2,971 ja 3,012-6,040 taastusremondi omanikujärelevalve teostamine

Töö tellija: Maanteeamet

Riigitee nr 19203 Are – Suigu km 9,077-14,156 rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Töö tellija: Maanteeamet

Tiigitee 13103 Lüganuse–Oandu–Tudu km 0,0-3,5 ja 3,9-6,1 rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine

Töö tellija: Maanteeamet

Tee 61 Põlva-Reola km 0,621-16,92 taastusremont ja km 16,92-22,151 rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Töö tellija: Maanteeamet

Tugimaantee nr 45 Tartu – Räpina - Värska km 6,156 - 13,9 asuva Põvvatu – Vana-Kastre lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Töö tellija: Maanteeamet

Tugimaantee 13 Jägala–Käravete km 51,752 asuva ristmiku ümberehituse ja Ambla aleviku kõnnitee ehituse omanikujärelevalve

Töö tellija: Maanteeamet

Riigitee nr 11112 Lagedi – Jüri km 0,0-4,7 remont, jalg- ja jalgrattatee ning teevalgustuse ehitamise omanikujärelevalve

Töö tellija: Maanteeamet

Riigitee nr 28 Rapla - Märjamaa km 12,133 – 21,539 remondi ja liikluskorraldusvahendite paigaldamise omanikujärelevalve

Töö tellija: Maanteeamet

Riigitee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi km 51,47-59,58 remondi omanikujärelevalve teostamine

Töö tellija: Maanteeamet

Riigimaantee nr 23122 Sooru – Piiri km 0,018-1,383 Sooru jalgratta- ja jalgtee ehituse I etapi omanikujärelevalve

Töö tellija: Maanteeamet

Riigimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Mõigu-Jüri lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Töö tellija: Maanteeamet

Kõrvalmaantee 22155 Nõo-Tamsa km 1,0-1,7 Nõo alevikus asuva lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Töö tellija: Maanteeamet

Hiiu maakonna riigiteede remonttööde omanikujärelevalve

Töö tellija: Maanteeamet

RMK Viitna looduse õpperaja ehitus- ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 06/2015-11/2015. Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus.

Saviranna tee remonditööde omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 05/2015-08/2015. Tellija: Jõelähtme Vallavalitsus.

Põlva linnas Jaama 04 tänava sõidutee ümberehitustööde omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 09/2015-11/2015. Tellija: Põlva Vallavalitsus.

Omanikujärelevalve teostamine asfaltkatete kuumtaastamisele riigimaanteedel 1 Tallinn-Narva km 140,7-146,15 ja 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 91,2-100,0

Tööde teostamise periood 09/2015-11/2015. Tellija: Maanteeamet ida regioon.

Himmaste-Taevaskoja teele (nr 6190045) lõigul 0,00-1,10 km mustkatte paigaldamise omanikujärelevalve teostamine

Tööde teostamise periood 08/2015-10/2015. Tellija: Põlva Vallavalitsus.

Kooli-Posti tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 07/2015-10/2015. Tellija: Kohila Vallavalitsus.  

Tartumaa liiklusohtlike kohtade ümberehituse omanikujärelevalve (Rõngu jalgtee)

Tööde teostamise periood 07/2015-12/2015. Tellija: Maanteeamet lõuna regioon.

Võru ja Põlva maakonnas ülekatete tegemise omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 05/2015-11/2015. Tellija: Maanteeamet lõuna regioon.

Kõrvalmaanteede nr 16151 ja 16153 ristmiku koos parklaga ümberehituse ja kõrvalmaantee nr 11230 Harju-Risti – Riguldi - Võntküla km 28,87 – 29,46 Nõva külas jalg- ja jalgrattatee ehituse omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 06/2015-08/2015. Tellija: Maanteeamet lääne regioon.

Aardla-Raudtee-Soinaste tn ristmiku omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 07/2015-11/2015. Tellija: Tartu Linnavalitsus.

Kesk-Kaare tn rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 05/2015-10/2015. Tellija: Tartu Linnavalitsus.

Riigimaantee nr 20148 Koikse - Purku km 2,7-3,8 jalgratta- ja jalgtee ehitamise omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 06/2015-09/2015. Tellija: Maanteeamet põhja regioon.

Maantee nr 13 Jägala-Käravete kilomeetrite 2,2 – 6,3 teekatte remondi omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 06/2015-09/2015. Tellija: Maanteeamet põhja regioon.

Riigimaanteede nr 15 Tallinn-Rapla-Türi km 79,2-83,9 ja nr 28 Rapla-Märjamaa km 1,17-7,77 ning km 8,16-12,13 remondi omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 05/2015-08/2015. Tellija: Maanteeamet põhja regioon.

Riigimaantee nr 12 Kose – Jägala km 16,9-26,6 remondi omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 04/2015-09/2015. Tellija: Maanteeamet põhja regioon.

Maardu linnas objektil Orumetsa-Kallasmaa ristmikust kuni Kallasmaa-Keemikute-Ringi ristmikuni omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 03/2015-06/2015. Tellija: Maardu Linnavalitsus.

Maanteede nr 13 km 0,0 – 1,6 ja 1101 ning Kohtlase silla remondi omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 01/2015-10/2015. Tellija: Maanteeamet põhja regioon.

Kõrvalmaantee nr 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla km 0,0 asuva ristmiku ümberehitus koos jalgratta- ja jalgtee ehitusega omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 09/2014-06/2015. Tellija: Maanteeamet lõuna regioon.

Põlva ristmiku ja tee nr 25212 Meremäe-Petseri km 0,0-0,66 asuva jalgratta- ja jalgtee ehitus koos valgustuse ehitusega omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 10/2014-06/2015. Tellija: Maanteeamet lõuna regioon.

Põhimaantee 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru, Roosna-Alliku–Ahula lõigu (km 110,8-120,7) rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 04/2015-11/2015. Tellija: Maanteeamet ida regioon.

Tallinna Lennujaama lennuliiklusala rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Tallinna lennujaama lennuliiklusala rekonstrueerimisel täiendavate kohustustega Inseneriteenuse (omanikujärelevalve) osutamine (FIDIC lepingutüübi alusel). Tellija: AS Tallinna Lennujaam

Riigimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla km 64,460-70,416 (Rannaküla-Haapsalu) remondi omanikujärelevalve

Riigimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla km 64,460-70,416 (Rannaküla-Haapsalu) remondiomanikujärelevalve teostamine perioodil 04/2010-10/2010. Tellija: Maanteeameti lääne regioon

Riigimaantee nr 80 Heltermaa - Kärdla - Luidja km 0,00 - 0,94 remondi omanikujärelevalve

Riigimaantee nr 80 Heltermaa – Kärdla – Luidja km 0,00 – 0,94 remondiomanikujärelevalve teostamine perioodil 04/2010-09/2010. Tellija: Maanteeameti lääne regioon

Väljaõppe- ja administratiivstruktuuriüksuse Lennubaas

Väljaõppe- ja administratiivstruktuuriüksuse  Lennubaas, asukohaga Ämari, Vasalemma vald, lennuvälja liiklusala rajatiste (pearada, püüdursüsteemid, ruleerimisrajad, perroonid, drenaaž, elektrivarustus) ehitamise omanikujärelevalve perioodil 09/2008-09/2010. Tellija: Kaitseministeerium

Maantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 10-12 asfaltbetoonkatte remonditööde omanikujärelevalve

Maantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 10-12 asfaltbetoonkatte remonditööde omanikujärelevalve teostamine perioodil 06/2010-10/2010. Tellija: Maanteeameti põhja regioon

Riigimaantee nr 12 Kose - Jägala km 2,4 – 4,1 (lõigul Kose – Võlle) remondiomanikujärelevalve

Riigimaantee nr 12 Kose – Jägala km 2,4 – 4,1 (lõigul Kose – Võlle) remondiomanikujärelevalve teostamine perioodil 04/2010-10/2010. Tellija: Maanteeameti põhja regioon

Maantee nr 17210 Võsu-Kotka km 8,5 Vihasoo silla ja pealesõitude remonditööde omanikujärelvalve

Maantee nr 17210 Võsu-Kotka km 8,5 Vihasoo silla ja pealesõitude remonditööde omanikujärelvalve teostamine perioodil 04/2011-08/2011. Tellija: Maanteeameti põhja regioon

Koidula Raudteepiirijaama arendusprojekti inseneriteenuse (omanikujärelevalve) osutamine

Koidula Raudteepiirijaama arendusprojekti inseneriteenuse (omanikujärelevalve) osutamine perioodil 05/2009-09/2011. Tellija: AS Taalri Varahaldus

Riigimaantee nr 73 Tõrva – Pikasilla km 0,1 – 1,3 katte taastusremondi omanikujärelevalve

Riigimaantee nr 73 Tõrva – Pikasilla km 0,1 – 1,3 katte taastusremondi omanikujärelevalve perioodil 05/2011-12/2011. Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn - Narva km 183,017 Silmeti ristmiku ümberehituse omanikujärelevalve

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn – Narva km 183,017 Silmeti ristmiku ümberehituse omanikujärelevalve perioodil 06/2011-08/2011. Tellija: Maanteeameti ida regioon

Riigimaantee 20 Põdruse – Kunda - Pada km 13,38 -14,90 remondi omanikujärelevalve

Riigimaantee 20 Põdruse – Kunda – Pada km 13,38 -14,90 remondi omanikujärelevalve perioodil 04/2011-12/2011. Tellija: Kunda Linn

Maantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 5,5-6,0 ja 12,1-20,8 lõikude remonditööde omanikujärelevalve

Maantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 5,5-6,0 ja 12,1-20,8 lõikude remonditööde omanikujärelevalve perioodil 05/2011-06/2011. Tellija: Maanteeameti põhja regioon

Omanikujärelevalve teenuse osutamine Liiva kalmistu jäätmete sorteerimise platsi- ja Pärnamäe kalmistu jäätmejaama ehitusel

Omanikujärelevalve teenuse osutamine Liiva kalmistu jäätmete sorteerimise platsi- ja Pärnamäe kalmistu jäätmejaama ehitusel perioodil 07/2012-10/2012. Tellija: MTÜ Keskkonnateenused

Maantee nr 11380 Riisipere- Vasalemma km 0,5-7,7 remonditööde omanikujärelevalve

Maantee nr 11380 Riisipere- Vasalemma km 0,5-7,7 remonditööde omanikujärelevalve teostamine perioodil 09/2011-07/2012. Tellija: Maanteeameti põhja regioon

Nortsu tee ja Papiaru tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Nortsu tee ja Papiaru tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve perioodil 10/2011-08/2012. Tellija: Rakvere Linnavalitsus

Riigimaantee nr 10 Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare km 32,412-34,787 remondi omanikujärelevalve

Riigimaantee nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare km 32,412-34,787 remondi omanikujärelevalve perioodil 04/2012-08/2012. Tellija: EA RENG AS

Riigimaantee 19302 Kilingi-Nõmme - Kiisa km 0,529-16,728 remondi omanikujärelevalve

Riigimaantee nr 19302 Kilingi-Nõmme – Kiisa km 0,529-16,728 remondi omanikujärelevalve teostamine (perioodil 05/2012-10/2013). Remondi käigus uuendati Kilingi-Nõmmest läbi Kiisa riigipiirile viiv 16,2-kilomeetrine maanteelõik (km 0,529-16,728) ja Läti poolel riigipiirist Mazsalacasse viiv 17,4-kilomeetrine maanteelõik (km 0,0-17,436). Tellija: EA RENG AS Lisainfo […]

Eesti-Läti-Vene programmi projekti ELR-LSP-1 “Improvement of traffic and border crossing possibilities in Värska-Pechory monastery road– Safe Road” Värska-Petseri ühendustee remondi ehitustööde omanikujärelevalve

Eesti-Läti-Vene programmi projekti ELR-LSP-1 “Improvement of traffic and border crossing possibilities in Värska-Pechory monastery road– Safe Road” Värska-Petseri ühendustee remondi ehitustööde omanikujärelevalve (perioodil 11/2012-11/2013). Projekt “Safe Road” kuulub Eesti-Läti-Vene piiriülesesse koostööprogrammi, mida rahastatakse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendist (ENPI). Safe Roadi […]

Omanikujärelevalve teostamine Emajõe vasakkalda jalg-ja jalgrattatee ning kaldakindlustuse rajamisel

Omanikujärelevalve teostamine Emajõe vasakkalda jalg-ja jalgrattatee ning kaldakindlustuse rajamisel (perioodil 10/2012-10/2013).  Projekti eesmärgiks oli Emajõe vasakkalda kaldakindlustuse rekonstrueerimine ning jalgratta‐ ja jalgteede rekonstrueerimine ja rajamine lõigus Võidu sild kuni Ujula tänav. Tellija: Tartu Linnavalitsus

Tee nr 17 Keila-Haapsalu km 15,3-20,3 remondi omanikujärelevalve

Tee nr 17 Keila-Haapsalu km 15,3-20,3 remondi omanikujärelevalve teostamine (perioodil 04/2013-08/2013). Tellija: Maanteeameti põhja regioon

Maantee nr 13 Jägala – Käravete km 31 – 34,8 teelõigu remonditööde omanikujärelevalve

Maantee nr 13 Jägala – Käravete km 31 – 34,8 teelõigu remonditööde omanikujärelevalve teostamine (perioodil 04/2013-09/2013). Tellija: Maanteeameti põhja regioon

Põlva maakonna liiklusohtlike kohtade ümberehitamise omanikujärelevalve

Põlva maakonna liiklusohtlike kohtade ümberehitamise omanikujärelevalve (perioodil 05/2013-08/2013). Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Tartu maakonna liiklusohtlike kohtade ümberehitamise omanikujärelevalve

Tartu maakonna liiklusohtlike kohtade ümberehitamise omanikujärelevalve (perioodil 05/2013-08/2013). Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Võru maakonna liiklusohtlike kohtade ümberehitamise omanikujärelevalve

Võru maakonna liiklusohtlike kohtade ümberehitamise omanikujärelevalve (perioodil 05/2013-08/2013). Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Maardu linnas kergliiklusteede ehituse omanikujärelevalve

Maardu linnas kergliiklusteede ehituse omanikujärelevalve teostamine (Kaldase tee ääres 1061m, Vana-Narva mnt ääres 780m ja Käära (bussipeatus) kuni Altmetsa tee alla 100m). Tööde periood 04/2013-09/2013. Tellija: Maardu Linnavalitsus

Riigimaantee nr 19202 Pärnu-Jaagupi – Kergu km 2,6-11,884 ehituse omanikujärelevalve

Riigimaantee nr 19202 Pärnu-Jaagupi – Kergu km 2,6-11,884 ehituse omanikujärelevalve teostamine (perioodil 05/2013-10/2013). Tellija: Maanteeameti lääne regioon

Maantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi km 9,7-15,2 teelõigu remonti omanikujärelevalve

Maantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi km 9,7-15,2 teelõigu remonti omanikujärelevalve teostamine (perioodil 05/2013-08/2013). Tellija: Maanteeameti põhja regioon

Põhimaantee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 182,65 asuva Sõmeru viadukti ja pealesõitude katte remondi omanikujärelevalve

Põhimaantee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 182,65 asuva Sõmeru viadukti ja pealesõitude katte remondi omanikujärelevalve (perioodil 09/2013-10/2013). Tellija: Maanteeameti ida regioon

Omanikujärelevalve teostamine RMK Vahe-Eesti piirkonnas Kõnnu Suursoo vaatetorni, Jussi loodusraja, Uuejärve loodusraja, Paukjärve loodusraja ja Venemäe telkimisala taristute ehitus- ja rekonstrueerimistöödel

Omanikujärelevalve teostamine RMK Vahe-Eesti piirkonnas Kõnnu Suursoo vaatetorni,  Jussi loodusraja, Uuejärve loodusraja, Paukjärve loodusraja ja Venemäe telkimisala taristute ehitus- ja rekonstrueerimistöödel (perioodil 04/2013-11/2013). Tellija: RMK

Kabala mõisapargi rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine

Kabala mõisapargi rekonstrueerimise omanikujärelevalve (perioodil 04/2013-10/2013). Tellija: Türi Vallavalitsus

Maantee nr 67 Võru - Mõniste – Valga km 7,65 asuva Käätso ristmiku kanaliseerimise omanikujärelevalve teostamine

Maantee nr 67 Võru – Mõniste – Valga km 7,65 asuva Käätso ristmiku kanaliseerimise omanikujärelevalve (perioodil 05/2013-07/2013). Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Riigimaantee 1 (E20) Tallinn – Narva, asfaltbetoonkatte (km 63,78-65,00 ja 194,17-196,05) remonttööde omanikujärelevalve

Riigimaantee 1 (E20) Tallinn – Narva, asfaltbetoonkatte (km 63,78-65,00 ja 194,17-196,05) remonttööde omanikujärelevalve (perioodil 06/2013-07/2013). Tellija: Maanteeameti ida regioon

Jüri alevik, Mõisa tänava ehitamise omanikujärelevalve teostamine

Jüri alevik, Mõisa tänava ehitamise omanikujärelevalve teostamine (perioodil 07/2013-09/2013).

Tee 18179 Värska Sanatooriumi tee äärde jalgtee ehituse omanikujärelevalve teostamine

Tee 18179 Värska Sanatooriumi tee  äärde jalgtee ehituse omanikujärelevalve (perioodil 09/2013-12/2013). Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Ahja jalgtee ehituse omanikujärelevalve

Ahja jalgtee ehituse omanikujärelevalve (perioodil 06/2014-09/2014). Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Maantee nr 13 Jägala-Käravete km 19,8 - 31 teelõigu remondi omanikujärelevalve

Maantee nr 13 Jägala-Käravete km 19,8 – 31 teelõigu remondi omanikujärelevalve (perioodil 2013-2014). Tellija: Maanteeameti põhja regioon;

Riigimaanteede nr 93 Kohtla-Järve-Kukruse-Tammiku ja nr 13101 Jõhvi-Ereda, Pauliku ristmiku ümberehituse omanikujärelevalve

Riigimaanteede nr 93 Kohtla-Järve-Kukruse-Tammiku ja nr 13101 Jõhvi-Ereda, Pauliku ristmiku ümberehituse omanikujärelevalve (perioodil 08/2014-11/2014). Tellija: Maanteeameti ida regioon

Riigimaantee 1 (E20) Tallinn-Narva km 90,835-98,210 ja km 192,530-196,050 teekatte remondi omanikujärelevalve

Riigimaantee 1 (E20) Tallinn-Narva km 90,835-98,210 ja km 192,530-196,050 teekatte  remondi omanikujärelevalve (perioodil 07/2014-10/2014). Tellija: Maanteeameti ida regioon

Omanikujärelevalve asfaltkatete kuumtaastamisele 2014

Omanikujärelevalve asfaltkatete kuumtaastamisele 2014 (perioodil 04/2014-11/2014). Tellija: Maanteeamet

Urge tee sõidutee koos jalgratta- ja jalgteega omanikujärelevalve

Urge tee sõidutee koos jalgratta- ja jalgteega omanikujärelevalve (perioodil 03/2014-06/2014). Tellija: Kohila Vallavalitsus

Tartu linnas Savi tn rekonstrueerimise (lõigus Tuvi kuni Haki tn) omanikujärelevalve

Tartu linnas Savi tn rekonstrueerimise (lõigus Tuvi kuni Haki tn) omanikujärelevalve. Tellija: Tartu Linnavalitsus

Kõrvalmaantee nr 11401 Laagri-Harku km 1,399 - 6,279 teekatte remondi ja km 5,9 bussipeatuste ehituse omanikujärelevalve

Kõrvalmaantee nr 11401 Laagri-Harku km 1,399 – 6,279 teekatte remondi ja km 5,9 bussipeatuste ehituse omanikujärelevalve (perioodil 04/2014-07/2014). Tellija: Maanteeameti põhja regioon

iKärkna jalgratta- ja jalgtee km 11,587...12,159 (PK 115+87...121+59) ehitamise omanikujärelevalve

iKärkna jalgratta- ja jalgtee km 11,587…12,159 (PK 115+87…121+59) ehitamise omanikujärelevalve (perioodil 08/2014-12/2014). Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Tee nr 11166 Turba-Lehetu km 0-1,8 remondi omanikujärelevalve

Tee nr 11166 Turba-Lehetu km 0-1,8 remondi omanikujärelevalve (perioodil 07/2014-10/2014). Tellija: Maanteeameti põhja regioon

Tartu ja Jõgeva maakonna ülekatete tegemise omanikujärelevalve

Tartu ja Jõgeva maakonna ülekatete tegemise omanikujärelevalve (perioodil 07/2014-10/2014). Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Võru maakonna ülekatete tegemise omanikujärelevalve

Võru maakonna ülekatete tegemise omanikujärelevalve (perioodil 05/2014-08/2014). Tellija: Maanteeameti lõuna regioon