Uudiste kategooriad

Uudised

Mõõtetehnika infopäev

15.09.2014
Mõõtetehnika infopäev

29.09.2014 toimub mõõtetehnika infopäev.

Viljandi labor

11.08.2014
Viljandi labor

Alates 01.07.14 on avatud Teede Tehnokeskus AS labori Viljandi osakond. Labor asub aadressil Riia mnt 1, Viljandi.

Labori akrediteerimisulatuse laiendus

11.06.2014
Labori akrediteerimisulatuse laiendus

Teede Tehnokeksus AS laboratoorium läbis edukalt akrediteerimisalase järelvalvehindamise, mille kinnituseks on välja antud ka akrediteerimistunnistuse uuendatud lisa (04.06.14 seisuga).

Pool sajandit Teede Tehnokeskust

21.05.2014
Pool sajandit Teede Tehnokeskust

1. aprillil tähistas AS Teede Tehnokeskus enda 50. juubelit Teedeklastri seminariga “Teed tulevikku”.

Teed lagunevad omanike oskamatusest

16.05.2014
Teed lagunevad omanike oskamatusest

Tee peab taluma vett nii alt kui ülevalt, külma ja kuuma. Aga erinevalt majast tuleb tal kanda ka väga suurt hulka autosid.

Kinnitustarvikute katsetamine

22.01.2014
Kinnitustarvikute katsetamine

Üha aktuaalsemaks on muutumas erinevate kinnitusvahendite (kruvid, tüüblid, ankrud, jne) katsetamine

AS Teede Tehnokeskus resertifitseerimise audit

7.11.2013
AS Teede Tehnokeskus resertifitseerimise audit

Ajavahemikul 24.10.13-25.10.13 viis AS Metrosert AS-s Teede Tehnokeskus läbi ISO 9001:2008 juhtimissüsteemi resertifitseerimise auditi.

Muudatused ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamisel

14.08.2013
Muudatused ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamisel

Ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamine

Mehikoorma-Meerapalu km 12,284-20,601 asuva lõigu remondi tehniline projekt

7.08.2013
Mehikoorma-Meerapalu km 12,284-20,601 asuva lõigu remondi tehniline projekt

Kõrvalmaantee nr 22294 Mehikoorma-Meerapalu km 12,284-20,601 asuva lõigu remondi tehnilise projekti koostamine

Lepa-Valga lõigu rekonstrueerimisprojekt

7.08.2013
Lepa-Valga lõigu rekonstrueerimisprojekt

Tugimaantee nr 67 Võru-Mõniste-Valga km 67,50 kuni 77,214 asuva Lepa-Valga lõigu rekonstrueerimisprojekti koostamine

EAS toetab projekti EU33964

5.07.2013
EAS toetab projekti EU33964

EAS toetab projekti EU33964 „Katse- ja pooltööstuslike laborite infrastruktuuri investeeringute toetamine“ perioodil 01.04.2010 – 31.03.2013

24.05.2013 toimus laboratooriumi kliendipäev

28.05.2013
24.05.2013 toimus laboratooriumi kliendipäev

24.05.2013 toimus AS Teede Tehnokeskus laboratooriumi kliendipäev

Sertifitseerimise ja labori valdkondade laiendus - Liiklusmärgid

26.02.2013
Sertifitseerimise ja labori valdkondade laiendus - Liiklusmärgid

Alates 2013 aastast lisandus sertifitseerimise osakonna „Ehitustoodete ja -materjalide sertifitseerimise“ valdkonna (EAK akrediteeringu nr PC011) alla uus ehitustoodete grupp – Liikluskorraldusvahendid EN 12899-1:2007 (Fixed, vertical road traffic signs – Part 1: Fixed signs).

Liikluskäitumise monitooring 2012

13.02.2013
Liikluskäitumise monitooring 2012

AS Teede Tehnokeskus viis Maanteeameti tellimusel läbi uuringu, mille eesmärk oli selgitada välja liikluses osalejate käitumine ning võrrelda saadud andmed eelmiste perioodide tulemustega.

Kolme kaalupunkti andmete edastamine

5.02.2013
Kolme kaalupunkti andmete edastamine

AS Teede Tehnokeskus ja Maanteeamet sõlmisid 24.01.2013 töövõtulepingu kolme kaalupunkti andmete edastamiseks

Tööd alustab teedeehitussektorit koondav Teedeklaster

15.01.2013
Tööd alustab teedeehitussektorit koondav Teedeklaster

Käesoleva aasta alguses alustab MTÜ Eesti Asfaldiliit juures tööd Teedeklaster, mis koondab kokku ehitustarneahela erinevad osapooled, projekteerimis-ja ehitusettevõtted, materjalitarnijad, õppe-ja teadusasutused ning erialaorganisatsioonid.

Uus logo ja kodulehekülg

5.12.2012
Uus logo ja kodulehekülg

14. detsembrist 2012.a on Teede Tehnokeskusel uus korporatiividentiteet. Värske identiteet loob uut energiat ettevõtte arengueesmärkide ja strateegia elluviimiseks. Eesmärk on uue visuaalse identiteedi kaudu äritegevuse innovaatilise olemuse parem edasiandmine.

ITS World Congress 2012

15.11.2012
ITS World Congress 2012

Osalesime 22-26. oktoobril 2012.a XIX Intelligentsete transpordisüsteemide maailmakongressil Viinis. Kongressi põhiteemadeks olid inimeste ja kaupade liikuvus ning intelligentsete transpordisüsteemide osa nende liikuvuse parandamises.

Euroopa teekatendite ja -päraldiste konverents EPAM 2012

18.10.2012
Euroopa teekatendite ja -päraldiste konverents EPAM 2012

Teede Tehnokeskuse esindaja osales 5-7. septembril 2012.a Malmös toimunud IV Euroopa teekatendite ning -päraldiste alasel konverentsil (European Pavement and Asset Management Conference). Konverentsist võtsid osa 29 riigi esindajad.

Energiatööstuse kõrvalproduktide kasutamine teedeehituses

5.09.2012
Energiatööstuse kõrvalproduktide kasutamine teedeehituses

Teede Tehnokeskus ja Viru Keemia Grupp AS sõlmisid 14. juunil 2012.a töövõtulepingu uurimistöö “Energiatööstuse kõrvalproduktide kasutamine teedeehituses” koostamiseks. Uurimistöö eesmärk on leida tõhusaid lahendusi energiatööstusega paratamatult kaasnevatele suurtele jäätmehulkadele.