Kõrvalmaantee 22155 Nõo-Tamsa km 1,0-1,7 Nõo alevikus asuva lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Töö tellija: Maanteeamet

Projekti pildid