Kõrvalmaanteede nr 16151 ja 16153 ristmiku koos parklaga ümberehituse ja kõrvalmaantee nr 11230 Harju-Risti – Riguldi - Võntküla km 28,87 – 29,46 Nõva külas jalg- ja jalgrattatee ehituse omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 06/2015-08/2015.

Tellija: Maanteeamet lääne regioon.

Projekti pildid