Mulde kandevõime ja tihendusnõuete kontrollimetoodikate arendamine kasutamiseks riigimaanteede rekonstrueerimisel ja ehitamisel

Käesolev uuring on tellitud Maanteeameti poolt, saada ülevaade Eestis 2017 ehitatavate rekonstrueerimisobjektide kandevõime ja tihendustegurite mõõtmiste tulemustest, kõrvutada neid teiste riikide kogemustel tuginevate nõuetega ning teha ettepanekud (koostada tegevuskava) muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhise nõuete väljatöötamiseks, eesmärgiga tagada muldkeha kihtide piisav tihendatus ja kandevõime vältimaks katendi hilisemaid deformatsioone ja puudulikust kandevõimest tingitud defekte.

171211 Plaatkoormuskatsete uuring 2017

Või lae alla siit: Plaatkoormuskatsete uuring