Põhimaantee 3 Jõhvi-Tartu-Valga lõigu km 50,32-61,32 taastusremont

Töö tellija: Maanteeamet

Projekti pildid