Põlva linnas Jaama 04 tänava sõidutee ümberehitustööde omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 09/2015-11/2015.

Tellija: Põlva Vallavalitsus.

Projekti pildid