Riigimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Mõigu-Jüri lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Töö tellija: Maanteeamet

Projekti pildid