Riigimaantee nr 20148 Koikse - Purku km 2,7-3,8 jalgratta- ja jalgtee ehitamise omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 06/2015-09/2015.

Tellija: Maanteeamet põhja regioon.

Projekti pildid