Riigitee nr 11112 Lagedi – Jüri km 0,0-4,7 remont, jalg- ja jalgrattatee ning teevalgustuse ehitamise omanikujärelevalve

Töö tellija: Maanteeamet

Projekti pildid