RMK Viitna looduse õpperaja ehitus- ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve

Tööde teostamise periood 06/2015-11/2015.

Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus.

Projekti pildid