Tee nr 11166 Turba-Lehetu km 0-1,8 remondi omanikujärelevalve

Tee nr 11166 Turba-Lehetu km 0-1,8 remondi omanikujärelevalve (perioodil 07/2014-10/2014).

Tellija: Maanteeameti põhja regioon

Projekti pildid