Tugimaantee nr. 36 Jõgeva - Mustvee km 16.78 asuva Kantküla 1 ja km 16.90 Kantküla 2 ristmike ümberehitus ja tugimaantee nr. 36 Jõgeva - Mustvee km 20.45 ja kõrvalmaantee nr 14160 Vaiatu - Tõikvere ning nr. 17192 Simuna - Vaiatu ristmiku piirkonda kergliiklustee ehitus koos projekteerimisega

Tööde teostamise periood 07/2015-12/2015.

Tellija: Maanteeamet lõuna regioon.

Projekti pildid