Битумные вяжущие вещества

 


 Description

Method

Accre-ditation

1.

Road bitumens

1.1

Determination of needle penetration

EVS-EN 1426

EAK

1.2

Determination of softening point-Ring and ball method

EVS-EN 1427

EAK

1.3

Determination of kinematic viscosity

EVS-EN 12595

EAK

1.4

Dünaamiline viskoossus

EVS-EN 12596

 EAK

1.5

Determination of dynamic viscosity by vacuum capillary

EVS-EN 12593

EAK

1.6

Determination of flash point–Cleveland open cup method

EVS-EN ISO 2592

EAK

1.7

Determination of solubility in toluene

EVS-EN 12592

1.8

Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air-RTFOT method

EVS-EN 12607-1

EAK

 – penetration after RTFOT test

EVS-EN 1426

EAK

 – softening point after RTFOT test

EVS-EN 1427

EAK

2.

Polymer Modified Bitumens

2.1

Determination of needle penetration

EVS-EN 1426

EAK

2.2

Determination of softening point-Ring and ball method

EVS-EN 1427

EAK

2.3

Determination of flash point–Cleveland open cup method

EVS-EN 2592

EAK

2.4

Determination of the tensile properties by the force ductility method

EVS-EN 13589

2.5

Determination of elastic recovery

EVS-EN 13398

2.6

Determination of storage stability

EVS-EN 13399

2.7

Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air-RTFOT method

EVS-EN 12607-1

EAK

 – softening point after RTFOT test

EVS-EN 1427

EAK

3.

Bitumen emulsions

3.1

Determination of residual binder and oil distillate

 EVS-EN 1431

3.2

Determination of breaking value, mineral filler method

 EVS-EN 13075-1

3.3

Determination of efflux time by the efflux viscometer

EVS-EN 12846-1

EAK

– 2 mm orifice

– 4 mm orifice

3.4

Determination of residue on sieving

 EVS-EN 1429

 – on sieve with 0.5 mm mesh

 – on sieve with 0.5 mm mesh after 7 days of storage

3.5

Recovery of binder by evaporation

EVS-EN 13074-1

– penetratsioon 25 oC juures

EVS-EN 1426

EAK

– pehmenemistäpp

EVS-EN 1427

EAK

3.6

Emulsioonist aurustamise teel
eraldatud bituumeni stabiliseerimine:

EVS-EN 13074-2

 – penetration at 25°C

EVS-EN 1426

EAK

 – softening point

EVS-EN 1427

EAK

4.

Oil shale bitumens

4.1

Determination of efflux time

EVS 901-2 LISA G

EAK

– 5 mm orifice

– 10 mm orifice

4.2

Determination of solubility in toluene

EVS-EN 12592

4.3

Determination of the content of water soluble compounds

EVS 901-2 Lisa I

4.4

Determination of water content

EVS-EN ISO 9029

4.5

Flash point in an open cup

EVS 901-2 Lisa J

4.6

Loss on heating

EVS 901-2 Lisa H

5.

Other tests

5.1

Determination of bitumen denisty

EVS-EN ISO 3838

5.2

Removal of solvent from solvent-binder mixture

EVS-EN 12697-3

5.3

Methylene Chloride purification

5.4

Determination of the affinity between aggregate and bitumen

  – rolling bottle test

EVS-EN 12697-11

 EAK

 – Vialit plate shock test method

EVS-EN 12272-3