Kattekihi paksus (maaradar või PID)

Katte paksusel on teekonstruktsiooni kandevõime seiskohalt määrav roll. Olles tüüpiliselt teekonstruktsiooni kõige kallimaks komponendiks, on oluline veenduda, et kvaliteetselt rajatud aluskihtide peale on paigaldatud kvaliteetne ning projekteeritud paksusega kate. Traditsiooniliselt määratakse katte paksust puurimisega, mis on aeganõudev ning lõhub teekatet, mistõttu neid tehakse väga hõreda sammuga – paaris kohas tee 1 km kohta. Maaradariga seevastu tehakse mõõtmised pideva profiilina ning tulemused esitatakse tüüpiliselt iga meetri kohta. Usaldusväärsete tulemuste saamiseks peab kihipaksus olema vähemalt 6 cm, mistõttu on maaradarit soovitatav kasutada paksuse määramiseks, kui katte paksus on vähemalt 8 cm. Spetsiaalseid meetmeid rakendades on võimalik paksust määrata ka õhematel kihtidel.