Sõidukite kaalumine

Sõidukite kaalumiseks pakume kaalumispunktide ehitust ning hooldust. WIM (weight-in-motion) põhiseadmetena kasutame seadmeid, mille abil on võimalik registreerida:

  • sõidukite liiki
  • sõidukite kogumassi
  • iga üksiku telje kaalu
  • sõidukite pikkust
  • liikumissuunda
  • liikumiskiirust
  • pikivahet

Andmete kogumine toimub liiklusvoogu häirimata, kasutades teekattesse paigaldatud andureid.