Teehoiutööde omanikujärelevalve koolitus

Koolitus toimub koostöös Eesti Taristuehituse Liit MTÜ-ga (endine nimetus Eesti Asfaldiliit) ja päevakava kokkupanekul lähtutakse Teedeinseneride Kutsestandardist tulenevatest nõuetest.

Käsitletavad alateemad:

 • Teehoiutöödega seonduvad seadused, määrused jt õigusaktid;
 • Tee ja teetööde kvaliteedinõuded ja ojv. ülesanded;
 • Teetööde ettevalmistustööde järelevalve, sh geodeetiliste tööde jv. tüüpvead;
 • Ettevalmistustööd, muldkeha ja aluste ehitus ning järelevalve;
 • Katete ehitus ja järelevalve, tüüpvead;
 • Tee-ehitusmaterjalide nõuetele vastavuse kontroll;
 • Teedeehitusmaterjalide katsetamine ja katsemeetodid;
 • Ehitusobjekti korrashoid ja tööohutus;
 • Teetöödeaegne liikluskorraldus;
 • Truupide ja sildade ehitamise järelevalve, tüüpvead;
 • Suvine ja talvine teede korrashoid. Korrashoiutööde järelevalve;
 • Tellijapoolne tagasiside;
 • OJV. tegijate kogemuslood.

Kestus kokku 21 tundi. TP-de arv selgub peale lõpliku päevakava valmimist hiljemalt 20.09.21

Osaleja hind (3 päeva): 390.00 +km.

Eesti Taristuehituse Liidu liikme hind: 350.00 +km.