07.08.2013 | #uudised |

Mehikoorma-Meerapalu km 12,284-20,601 asuva lõigu remondi tehniline projekt

Mehikoorma-Meerapalu km 12,284-20,601 asuva lõigu remondi tehniline projekt

 

AS Teede Tehnokeskus ja Maanteeameti lõuna regioon sõlmisid 22.07.2013 lepingu kõrvalmaantee nr 22294 Mehikoorma-Meerapalu km 12,284-20,601 asuva lõigu remondi tehnilise projekti koostamiseks.

Tööde mahtu kuuluvad:

  • geodeetilised uurimustööd;
  • geoloogilised uuringud koos laboratoorsete töödega ja katendi arvutuse aruanne;
  • keskkonnamõjude eelhinnang;
  • tehnovõrkude ümberehituse projektid.

Lepinguliste tööde täitmise tähtaeg on veebruar 2014.

AS Teede Tehnokeskus esindaja lepingu küsimustes on Andrus Aaviste.