Avalik teave

Ettevõtte majandustuslemuste avalikustamist reguleerivad riigivaraseadus § 97 lõige 6 (Äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus, ja riigi asutatud sihtasutus avalikustavad oma veebilehel kasumiaruande ning bilansi ja rahavoogude aruande kord kvartalis hiljemalt kvartalile järgneva kuu lõpuks) ja aktsiaseltsi põhikiri.