Betoonid

Katsetame betoone (sealhulgas kerg- ja poorbetoonid) ja betoontooteid (sealhulgas katuse- ja tänavakivid). Lisaks võtame betoonist puurproove.

Betoon

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Betoonisegu katsetamine
1.1 Proovide võtmine EVS-EN 12350-1  
1.2 Vajumiskatse EVS-EN 12350-2  
1.3 Tiheduse määramine EVS-EN 12350-6  
1.4 Õhusisalduse määramine rõhumeetodil EVS-EN 12350-7  
2. Kivistunud betooni katsetamine
2.1 Tugevuskatsekehade valmistamine ja hoidmine EVS-EN 12390-2  
2.2 Katsekehade survetugevus EVS-EN 12390-3 EAK
2.3 Katsekehade paindetõmbetugevus EVS-EN 12390-5  
2.4 Katsekehade lõhestustõmbetugevus EVS-EN 12390-6  
2.5 Kivistunud betooni tihedus EVS-EN 12390-7 EAK
2.6 Surve all oleva vee sissetungimissügavus EVS-EN 12390-8 EAK
2.7 Betooni survetugevus GOST 10180-90  
2.8 Normaalbetooni külmakindlus EVS 814 EAK
2.9 Betooni külmakindlus (sulatamine vees) GOST 10060.1-95  
2.10 Betooni külmakindlus (sulatamine soolvees) GOST 10060.2-95  
2.11 Poorbetooni külmakindlus GOST 25485-89  
3. Konstruktsioonibetooni katsetamine
3.1 Puursüdamikebetooni survetugevus ja tihedus EVS-EN 12504-1  
3.2 Survetugevus mittepurustaval meetodil. Põrkearv (Schmidti löökvasaraga) EVS-EN 12504-2  

Katusekivid

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Tükk-kattena paigaldatavad savikatusekivid
1.1 Geomeetriliste näitajate määramine EVS-EN 1024  
1.2 Paindetugevuskatsekatse EVS-EN 538  
1.3 Veepidavuskatse EVS-EN 539-1  
2. Betoonist rea- ja erikivid
2.1 – mõõtmed EVS-EN 491  
2.2 – paindetugevus  
2.3 – külmakindlus  

Betoonist tänavakivid

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Betoonist sillutisekivid
1.1 – mõõtmed EVS-EN 1338  
1.2 – lõhetustõmbetugevus  
1.3 – veeimavus  
1.4 – külmakindlus  
2. Betoonist sillutiseplaadid
2.1 – mõõtmed EVS-EN 1339  
2.2 – paindetugevus  
2.3 – veeimavus  
2.4 – külmakindlus  
3. Betoonist äärekivid
3.1 – mõõtmed EVS-EN 1340  
3.2 – paindetugevus  
3.3 – veeimavus  
3.4 – külmakindlus