Tee ja ilm

Kõik teavad, et liiklusõnnetusse sattumise risk kasvab talvel mitmekordselt, sest sageli varitsevad ohud just seal, kus seda ei oska ette näha. Näiteks must jää ja härmatis võivad põhjustada libedust, mida palja silmaga on keeruline tuvastada.

Selleks, et selliseid ootamatusi ennetada ja teed õigeaegselt hooldatud saaksid, on Teede Tehnokeskus loonud teeilma veebiteenuse tik.teeilm.ee, kuhu on koondatud hooldetööde planeerimiseks ja otsuste tegemiseks vajalik informatsioon. Lisaks erinevatest allikatest kogutud vaatlusandmetele pakutakse hooldajatele kord tunnis uuenevat teeilmaprognoosi, mis annab kuni 48 tunni kohta ette teada ilma ja teeolude muutustest. Teenust on tunnustanud ja kasutavad kõik riigimaanteede lepingulised hooldeettevõtted.

Veebileht annab teavet ka tavaliiklejale, millised on hetke tee- ja ilmaolud Eesti, Läti, Leedu ja Lõuna-Soome suurematel riigimaanteedel. Lehel on praktiliselt reaalajas võimalik jälgida teehaldajate teeilmajaamade olulisemaid andmeid ja teekaamerate pilte, samuti Eesti liiklejate poolt läbi Waze rakenduse teeolude kohta antud tagasisidet. Vaata ülevaatlikku videot siit.

 

UUS! TIK City Smart Weather – autonoomne teeolude seire- ja prognoositeenus tarkadele linnadele. 

  • Veebiteenus DaaS põhimõttel (Data as a Service)
  • Kergesti skaleeritav
  • Täisautonoomsed IoT seadmed
  • Vaatlusandmed ja prognoosid mõne tunniga
  • Regiooni parim mudelennustus teeolude prognoosimisel
  • Unikaalne veebiplatvorm
  • Valmisolek liidestada veebiplatvormi teiste vaatlus- ja mõõtesüsteemide andmestikud.

TIK City lahenduse kasutajad ei pea tegema investeeringuid kallite teeilmajaamade ostmiseks ja haldamiseks, vaid saavad soovitud info soovitud kohast kvaliteetse teenusena.